DEKRA-certificering: ISO 9001

IMG_2514kopieISO 9001 is een proces- en systeemgeoriënteerde benadering van kwaliteitsmanagement en continue verbetering. Hierdoor kunnen allerlei organisaties een managementsysteem invoeren dat is afgestemd op hun individuele behoeften en omstandigheden.

Zowel fabrikanten als dienstverlenende bedrijven kunnen profiteren van het combineren van afzonderlijke werkzaamheden in continue processen. De uitdaging ligt in het verzekeren van een consistente productkwaliteit terwijl tegelijkertijd de kosten worden teruggebracht. Onze regelmatige controle-audits houden uw personeel alert en staan ervoor garant dat uw managementsysteem op peil is. Een kwaliteitssysteem op basis van ISO 9001 verbetert de efficiency op de werkvloer en beperkt eventuele verspilling.

Nieuwe versie
In 2015 is er een nieuwe versie van ISO 9001 gepubliceerd. De ISO 9001:2015 norm krijgt een nieuwe 'High Level' structuur (HLS), die straks in alle nieuwe normen voor managementsystemen wordt opgenomen. De nieuwe HLS vergemakkelijkt in het bijzonder het implementeren van een geïntegreerd managementsysteem. Ook wanneer uw organisatie besluit het managementsysteem uit te breiden, is dit voor u makkelijker te realiseren. Daarnaast biedt de HLS voordelen bij het combineren van audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen. Behalve de wijziging van de structuur zullen er ook enkele wijzigingen worden doorgevoerd in de bestaande normen. Er worden elementen toegevoegd en de normen worden aangescherpt.

Meer informatie
Om u meer inzicht te geven in de High Level Structure, de inhoudelijke wijzigingen en welke consequenties deze hebben voor uw organisatie, organiseert DEKRA informatiebijeenkomsten over de herziening van ISO 9001. Meld u hier eenvoudig aan. Uiteraard verzorgt DEKRA ook uitgebreide trainingen op dit gebied. Meer informatie hierover is te vinden op http://www.dekra-certification.nl/nl/training-kam. Wilt u direct weten wat de nieuwe norm voor uw organisatie en/of managementsysteem betekent? Doe dan de ISO9001 scan, een eenvoudige gratis online tool die direct inzicht geeft in de voornaamste wijzigingen. De online tool kunt u vinden op http://www.iso9001scan.nl.

Waarom DEKRA?
We zijn een van de meest ervaren certificeringsorganisaties in Europa en hebben wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd. Onze kantoren over de hele wereld hebben auditors in dienst die inzicht hebben in uw onderneming en uw taal spreken. U kunt bouwen op een geharmoniseerde internationale procedure. Onze auditprogramma's en -rapporten in de VS verschillen niet van die in Europa of Azië – hoewel we uiteraard rekening houden met iedere afzonderlijke situatie ter plaatse. Het is ons doel een hogere efficiency tegen lagere kosten te behalen door verspilling tegen te gaan en niet-productieve activiteiten te elimineren. Onze audits zijn flexibel, efficiënt en transparant. We betrekken u in iedere stap van het proces en bespreken onze bevindingen met u naargelang deze zich voordoen. Bovendien bieden we de optie de certificering voor ISO 9001 bijvoorbeeld te combineren met ISO 14001 (milieuzorgsysteem), OHSAS 18001 (arbo) of ISO 20000 (IT-servicebeheer).

 

ISO & DEKRA