Aangesloten bij AltroVia

In september 2014 hebben een aantal genormeerde touringcarbedrijven besloten om de AltroVia op te richten. AltroVia is een werkgeversorganisatie waarbij touringcarbedrijven uit de touringcarbranche zijn aangesloten.

Naast de leden kent de vereniging ook buitengewone leden die ook wel strategische partners die genoemd worden. AltroVia voert activiteiten uit ter ondersteuning van aangesloten leden en heeft als onder andere als taak het behartigen de zowel individuele alsmede de gemeenschappelijke belangen van hun leden. Om de belangen van de touringcarsector effectief te behartigen behoud AltroVia nauwe banden met zowel nationale als internationale stakeholders in de sector. Hierbij valt te denken aan Vakbonden, ILNT, IRU, enz.

 AltroVia